Ege Sektör Gazetesi – UŞAK

Uşak Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Çiftçi:”Hekimler Yurt Dışına Para İçin Değil, Mesleklerini Yapmak ve Güvenli Bir Gelecek İçin Gidiyor”

Uşak Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Çiftçi:”Hekimler Yurt Dışına Para İçin Değil, Mesleklerini Yapmak ve Güvenli Bir Gelecek İçin Gidiyor”
12 Kasım 2023 - 20:06

Uşak Tabip Odası’nın başkanı Dr. Ahmet Çiftçi, Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Türk Tabip Odalarının yayımladığı yazılı basın açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, ülkede yaşanan hukuk darbelerine ve sağlık politikalarındaki sorunlara dikkat çekildi.

Açıklamada belirtilenlere göre, son zamanlarda yaşanan hukuk darbesi ile Anayasa’nın 153. Maddesi’nin yok sayılmasıyla birlikte ülkede evrensel hukuk ilkelerinin ve adaletin zayıfladığı ifade edildi. TTB’nin de benzer bir durumla karşı karşıya olduğu ve “amaç dışı faaliyet” gerekçesiyle görevden alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Dr. Ahmet Çiftçi, açıklamada “Anayasayı tanımadığını açıkça ilan eden iktidar çevrelerine ve hukuku rafa kaldıranlara karşı güçlü bir irade birliğini oluşturmak için seslerini yükseltmek ve dayanışmayı artırmak zorunluluğu olduğunu” vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın getirdiği sorunlara dikkat çekilerek, sağlık politikalarının gözden geçirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu. Dr. Çiftçi, “Hekimlerin sadece maddi kazanç için değil, daha iyi bir gelecek ve çalışma koşulları için yurtdışına gitmek zorunda kaldığı bir gerçektir. Sağlık Bakanlığı’nın bu durumu anlamaktan uzak olduğunu ve sorunlara çözüm üretmediklerini görmekteyiz” dedi.

Ayrıca, Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamalara da değinen Dr. Ahmet Çiftçi, “Bakan’ın hekimleri para kazanmakla suçlaması ve yurtdışına göçü sadece maddi kazançla ilişkilendirmesi utanç vericidir. Hekimler, ülkedeki sağlık politikalarının ve ekonomik durumun getirdiği sıkıntılardan kaçmak için değil, daha iyi bir gelecek ve koşullar için çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

Uşak Tabip Odası başkanı, açıklamanın sonunda, tüm sağlık çalışanlarını ortak mücadeleye davet ederek, önerilere destek çağrısında bulundu.

10 KASIM

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız